THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

mercredi, août 17, 2005

Et in Carthago Ego

I am back for a fleeting moment. Just enough time to say ta ta like my friend Fausto. Following a quick visit to the South of France (Antibes) over the Ferragosto weekend I am back at work but only to be able to plant my leave application for one week in Djerba. So off I go armed with books and sun-tan lotion. I do not expect to be blogging much unless some good internet facilities exist in the hotel...otherwise see you in September.

Don't miss me much... I promise to be back with more!

Over and out as J'Accuse joins the August snooze.

9 commentaires:

Athena a dit…

*looks in despair at thesis waiting to be finished*
I am SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO jealous. *grumble*

Antoine Cassar a dit…

Hu gost, Jacques!

Antoine Cassar a dit…

Bil-haqq (jekk tippermettili u ma tiddejjaqx!), fakkartni f'silta ta' Battiato jisimha Delenda Carthago, forsi toghgbok ghax it-tieni parti titkanta bil-Latin. Tellajtha fil-geocities halli tkun tista' tnizzilha: delenda.mp3.

Din hi l-bicca bil-Latin:


...Conferendis pecuniis
ergo sollicitae tu causa, pecunia, vitae!
per te immaturum mortis adimus iter;
tu vitiis hominum crudelia pabula praebes,
semina curarum de capite orta tuo.


Napprezza jekk tkun tista' tittraduciha, nifhimha essenzjalment imma ma rridx nissogra ghax qatt ma studjajt il-grammatika Latina fil-fond!

Enjoy the silence and the great weather my friend... looking forward to read you again when you get back.

Ciao

Jacques René Zammit a dit…

M'inix espert tal-Latin zgur. Sfortunatament qatt ma tghallimt il-Latin. Il-frazi Delenda Cartago talludi ghar-rebha ta Scipio Africanus illi wara li qered l-armata Kartaginiza fit-tielet gwerra Punika gewwa kartagini (Zama ftit il-barra) dahal gol-belt ta' Kartagini u qeridha ghal kollox u ksieha bil-melh sabiex ma tkunx tista terga tqum.Jidher li il-kliem ta battiato huma ispirati minn dan l-event (u dwar suldati li imorru ghal mewt).

jista jkun li ttiehdet minn xi djarju ta' Scipio Africanus illi temm ix-xogho tieghu bil-kliem Delenda Cartago Est (Issa Kartagini Meqruda ghal Kollox).

Safrattant it-titolu tal-post huwa iktar ispirat mill-isem tal-pittura Et In Arcadia Ego fejn il-poeta imur biex isib l-ispirazzjoni. Nispera li xemx u kotba jghinu!

Sahhiet.

U bilhaqq... jien jekk niehu ghalija ma nibqax sieket... inwiegeb :)

Kenneth a dit…

Mur mur g?al vaganza, forsi tinsa ftit dal-Latin!

Il-vaganzi t-tajba :)

Hsejjes a dit…

****sobs****wails*****tears hair out*****Complain complain!!!

Toni Sant a dit…

August snooze? What snooze!?

Jacques René Zammit a dit…

That one.

Fausto Majistral a dit…

Bhas-soltu se jkolli nintervjeni u nkun ferm irritanti to set the record straight.

L-espressjoni Cartago delenda est m'hix ta' Scipio Africanus imma ta' Cato li kull diskors li kien jaghmel kien jikkonkludieh b'din l-espressjoni.