THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

vendredi, septembre 16, 2005

Mots Crois�es #1

Image hosted by Photobucket.com

For PDF version click here

7 commentaires:

gybexi a dit…

ostja! what next!? akkuza sudoku? akkuza bed slippers? akkuza low-cost airline?

qed tonhot xebgha speed filghodu biex tibqa daqshekk attiv jew... x'inhu is-sigriet tas-success tieghek u biex tibqa daqshekk govanili (apparti li tuza l-akkuza face cream contro lo stress 3 darbiet kuljum)

Jacques René Zammit a dit…

no bain relief

... int taf x'ifisser!

Immanuel Mifsud a dit…

grazzi tal-kumment li tfajtli. rigward it-tisliba, 5 down ... qed inkunu ftit kattivi ma' sehibna nahseb u fuq kollox dejjem ghad hemm lok ta' rimonta! il-mirakli jsehhu tassew!

Immanuel Mifsud a dit…

ridt nghid 6 down

MaltaGirl a dit…

I'm almost finished... I only had to look up 6, 16 and 20... and can't get what I think is the answer to 20 to fit... meh. Where's the solution? :-)

Arcibald a dit…

Fil-5 down ma ji?rux il-mirakli hux Immanuel... lapsus enormi kien dak :)

Proset Jacques... imma min jaqta' jirba? xi sett tat-te' jew ktieb tar-ri?etti bhal tal-Gwida/Antenna jew?

E u grazzi talli da??altni b?ala mistoqsija... nispera li ma nkunx il-ka?un tat-telf tal-premju minhabba n-nuqqas ta' popolarita'.

Kenneth a dit…

Stajt imqar titfa' ?ew? treadmills m'g?and tat-Tip Top b?ala premju ta', x'g?aks ta' pajji?!