THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

samedi, novembre 05, 2005

Wasalt biex nitlaq

Wasalt biex nitlaq. Kemm hi sabiha dik il-frazi. Wasalt. Ghax issa ilni hawn. U issa ser nitlaq ghax wasal il-hin biex inlebbet 'l hemm. Hadt gost. marku, sella ghalik Donald tal-kafe' ta' Paceville. Qalli taf min int. Illejla l-ahhar xarba ma shabi tal-kors. Ghada nitkellmu sew ghax ma baqax hin. Ghax wasalt biex nitlaq.