THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

jeudi, janvier 12, 2006

Sibtijiet Flimkien (Epizodju flash sportiv)

Image hosted by Photobucket.com


Kemm ilni l-Lussemburgu il-genituri tieghi gew jarawni tlett darbiet. L-gharfien dwar il-Luxemburgensia ta' missieri (bhal ta' hafna minna) ma jmurx oltre id-duka u xi timijiet tal-futbol illi issemmew tul l-istorja kalcistika. Il-pa dejjem kien akkanit ta' l-istatistika tal-futbol però kulltant johrog b'wahda li ma nkunx cert minnha. Bhal meta qalli li jiftakar tim tal-futbol lussemburgiz li gie izur pajjizna "those thirty odd years ago". Qalli kellhom isimhom jispicca bil-"ange".... u hemm waqa' l-ass. Ghax ghal min ma jafx go dan il-pajjiz 99.9% tal-villagini ghandhom isem jispicca bil-"ange" fosthom Dudelange, Puttelange, Mondercange, u x'naf jien. Ergo kienet se tkun difficli il-konferma.

Izda illum is-serendipità ghogobha taghti daqqa t'id u spiccajt fuq dan is-sit fejn sibt is-segwenti informazzjoni (innutaw li r-return leg intlaghab gol famuzissimu ground "Tower Road") .

X'ma jiftakarx missieri... laghbulu kontra l-benjamini....u ghaddew is-Sliema!

1968/1969
Vorrunde
Spielbericht Hinspiel:
18.09.1968 / ??.00 Uhr / Stade Municipal / Rümelingen

US Rümelingen - Sliema Wanderers 2- 1 (1- 0)
Aufstellung US Rümelingen: FERRERO(Tor), SCHLÜTER, MAIOLATESI, EISENBARTH, CARDONI R., BERTOLDO M., CARDONI Furio, KERSCHEN, LESZCZYNSKI, WANTZ, BORDIGNON.

Tore: 21' Leszczynski 1- 0, 49' Leszczynski 2- 0.

Spielbericht Rückspiel:
29.09.1968 / ??.00 Uhr / Tower Road / Sliema /

Sliema Wanderers - US Rümelingen 1- 0 (0- 0)
Aufstellung US Rümelingen: FERRERO(Tor), PIERRE, MAIOLATESI, EISENBARTH, SCHLÜTER (80' HALSDORF), BORDIGNON, KERSCHEN (65' BERTOLDO M.), CARDONI R., LESZCZYNSKI, CARDONI Furio, WANTZ.

2 commentaires:

Mark Vella a dit…

Tower Road minhabba xi polemika ma' l-amministrazzjoni ta' l-Empire Stadium u allura laghbuha fil-grawnd ta' Manoel Island.

Missieri jghid li kellhom gowler matnazz liebes pullover u kellhom gerijiet imlaqqtin, tipo r-riklami tad-detergent fejn flok ikun aktar car mill-iehor.

Hsejjes a dit…

Jidher li l-kitba tieghek fuq dan il-blogg qed jigi influenzat bl-ikrah mill alter ego tieghek Gakbu Sfiga...jew dan huwa kitba normali ghal avukati?? lols!