THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

vendredi, mars 24, 2006

J'Ose : Symbols and Politics

Graphic guru David Hillmann was asked by il Corriere della Sera to analyse the symbols of some of the parties contesting the next election in Italy. His reply is quite amusing - and probably not qute what the parties were looking for:

Forza Italia - Washing Detergent
Lega Nord - Insurance Company
Alternativa Sociale - Commercial Association
Italia di Valori - Travel Agency
L'Unione - dye/ colouring agent
Socialisti Liberali Radicali - Tattoo Shop
Rifondazione - Russian Football Team
Margherita - Lite Margarine

And in Malta. Well J'accuse would suggest the folowing:

PN: Funeral Undertakers
MLP: Matchsticks and Firestarters
AD: Holiday Brochure

2 commentaires:

Arcibald a dit…

meta tara l-affarijiet minn barra l-kuntest originali taghhom, vera tinduna li johorgu affarijiet illi kieku hadd ma jaghti kaz, jew inkella jaghtu kaz imma jibzghu jghiduha ghax jigu attakkati lura

cert li b'naqra opinjonijiet 'out of the box' kulhadd jigwadanja hafna, u nahseb li wara kollox hafna mill-bloggejja li emigraw u li qed jiktbu minn pajjizi ohra dan li qeghdin jaghmlu

Antoine Cassar a dit…

Alessandra Mussolini, Alternativa Sociale?

Dai, su!!