THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

vendredi, mai 05, 2006

Duchy is Panini Crazy


Heard on Radio Ara (Luxembourg) this morning: The Luxembourg section of the Panini World Cup Sticker market accounts for 25% of the combined Luxembourg and Belgium markets (Panini count them as one). Luxembore? Not on yer life!

8 commentaires:

david a dit…

Isma - l-album tas-"Serie A 2005-06" tieghi imlejtu hlief ghal nofs l-arma tal-Juventus. Mid-dehra ma tezistix u minflokha trid tpoggi wicc 'Lucianone' Moggi bic-cellulare ma' widnejh. Vera jew le?

Toninho Cerezo

Jacques René Zammit a dit…

Nahseb ghandek xi album li qisu t-tim tar-Roma (imnejjek). L-arma tal-Juventus hemm qieghdha kollha kemm hi. JIen ghaqqadtu. Ghal bidu deherli li kien jonqos xi trofej li rebhu r-Roma din is-sena imma imbaghad indunajt li ma kienux jezistu.

Nahseb l-ikbar godiment ghal Romettari din is-sena ser ikun il-Hornet's Nest li inevitabilment jitqajjem kull meta jirbhu il-Juve. M'hemmx x'taghmel.. hemm min jitpaxxa bir-rebh, hemm min jitpaxxa ghax kwazi jirbah kollox ... imbaghad hemm ir-Ramettari li jitpaxxew biss bl-ghajdut u teoriji. Bejn gurnalisti mejtin biex jivvintaw ahbar u prokuraturi mahruqin ha ssibu hafna min ipaxxukhom. Sadattant ghadna l-boghod, hafna l-boghod.

Tout est kitsch, si l'on veut!

Antoine Cassar a dit…

X'nostalġija, tal-Mexico 86 kien l-ewwel Panini album tiegħi...

Iġri jasal Germany 06 issa... ta' min nagħmlu speċi ta' kampjunat bejnietna, tipo 1-X-2. Intom ma' min se żżommu? Jien ma' l-Italja u ma' Spanja.

Ħasra li Rooney ma jistax jieħu sehem... l-Ingilterra mingħajru għoddhom bla kariżma (Beckham m'għadux li kien), u ma naħsibx li jmorru lil hinn mill-aħħar 16. Jonkella jerġgħu jitilfu kontra l-Portugall fil-1/4.

http://fifaworldcup.yahoo.com/06/en/e/predictor.html

Antoine Cassar a dit…

Ma tantx għandi ħin ħieles bħalissa (suppost qed nistudja għal intervista), imma nipproponi group blog efimeru fuq it-Tazza tad-Dinja... xejn serju, skuża oħra biex naħlu l-ħin nitkellmu dwar il-bel gioco. Il-ġimgħa d-dieħla se nkun BXL u l-Pajjiż de Luxe, niltaqgħu jew?

david a dit…

Issa qed nifhem ghaliex dejjem takkuzaw lir-Roma li mohhhom fl-ghidut u t-teoriji. Ghaliex huma veri. Imma tqisuhom bhala normalissimi. Anzi, twahhlu fil-gurnalisti.

Nghidlek il-verita' aktar il-kelma 'tristezza' tixraq milli 'godiment'. U nahseb dawk kollha li jhobbu l-futbol dak li jhossu.

Ma c'e sempre la Coppa del Mondo, dai!

david a dit…

Fil-fatt ha naghmel 'mea culpa' zghira: ma missnix hallejtlek l-ewwel kumment forma ta' battuta.

Nisperaw li l-final tkun Brazil-Italja u li jirbhu l-Italja b'gowl ta' Totti fid-89 minuta. U li ma jkunx offside!

Jacques René Zammit a dit…

Dwar Group Blog tkun helwa.

Dwar Ramettari nistennew.

Dwar tristezza - Middlesborough finalisti UEFA.

Dwar Tazza tad-Dinja - Brasil! Brasil! Brasil!

Angelo Chetcuti a dit…

togħġobni l-idea ta' group blog. noffri futbolite as a host ;)