THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

vendredi, février 17, 2006

Kinnie & Twistees - the trailer


D A L W A Q T M A G H N A

100% VERACI. 100% GHAWDXI MIKTUB.
IL-POST LI KULLHADD DARA' JISTENNA ISSA TJIEB.
L-ISTESS BLOG LI IPPREZENTALKOM "SIBTIJIET FLIMKIEN"
ISSA JOFFRILKOM "KINNIE & TWISTEES"
ROWLERKOWSTER TA' DIVERTIMENT, NOSTALGIA U AFORIZMI.
GODURJA ASSIGURATA.

GHALIEX TICHAD L-ISLIEN LI TAGHTEK OMMOK?
ICHAD LIX-XITAN MINFLOK.
GHANDEK CANS TMUR IL-GENNA.
SADATTANT GAWDI GHAWDXI MODERN
U ADATTAT GHAZ-ZMENJIET TAL-LLUM (ODJERNI).

STARRING:
jACQUES (AS HIMSELF)
gAKBU S. (AS HIS OTHER)

FEATURING:
mALTESE PERSONALITIES MILL-PASSAT
iTTRI MID-DUKAT
pRODOTTI u eVENTI
mIXELLANIA
dan u iktar f'KINNIE & TWISTEES
kif tista' ma taqrahx?

(18) Dan il-programm huwa intenzjonat ghal udjenzi kbar u tolleranti. Kull offiza li tista' tittiehed hija gratuwita u l-awtur jirrizerva d-dritt li jiehu passi legali sabiex l-offiza tigi ripristinata kif suppost. Il-prodotti KINNIE u TWISTEES huma marki registrati ta' Simonds Farsons Cisk u Darryl Lea Foods rispettivament u dan il-programm ma ghandu xejn x'jaqsam maghhom. Min ma jeghgbux jista' jixrub il-coca u jiekol il-krips.


THIS IS THE NEW MALTESE SECTION OF J'ACCUSE THAT WILL APPEAR RANDOMLY. I ACCEPT THE APOLOGIES OF NON-MALTESE SPEAKERS FOR NOT BEING ABLE TO UNDERSTAND. NOW GO SUBSCRIBE TO A LEARN MALTESE QUICKLY COURSE.

1 commentaire:

ksic a dit…

Twistees are now on sale in the UK.
The name has been changed to Tastees for the UK.
Tastees the delicious Twisty Snack
www.tastees.info