THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

jeudi, octobre 06, 2005

Appeal for Boycott of GWU

Here is the text of the email Appeal that I have drafted. In it I appeal to all social institutions to boycott GWU until Salvu Sammut either apologises, resigns or is removed from his post of President of GWU. In order to create an awareness of what we shall call the first action in a NO TO RACISM campaign I am asking you to either copy the text as it appears here or to follow the link here for the doc version. At the bottom of this post you will find a list of emails to whom to send a copy of this doc as a sign of adherence to the campaign. Circulate it to as many friends as possible and tell them to do the same. Thanks to Mark for the corrections and the inclusion of Maltese fonts.
.............................................................................................................................
APPELL GHAL BOJKOTT TAL-GENERAL WORKERS UNION

Nhar l-Erbgha l-5 ta' Ottubru, il-membri tal-General Workers Union ikkonfermaw lil Salvu Sammut bhala l-President ta' l-istess unjin. Dakinhar, fid-diskors tieghu lill-Kungress, is-Sur Sammut uza lingwagg dispregattiv u ghamel numru ta' insinwazzjonijiet foloz fil-konfront tal-persuni illi qed jaslu f'pajjizna bhala immigranti u li qed jippruvaw jiksbu l-istatus ta' rifugjati.

Fost affarijiet ohra, is-Sur Sammut gie rrapurtat illi qal li "Malta may be forced to take measures which were not necessarily "just and humane" to solve the illegal immigration crisis." Id-diskors ta' Sammut kien wiehed dispregattiv u li jonqos mir-rispett lejn il-proxxmu u d-drittijiet umani. Inhossu li dan it-tip ta' kliem mhuwiex xieraq ta' President ta' Trade Union storika bhal ma hi il-GWU illi fil-glieda ghad-drittijiet tal-haddiema ma ghandha qatt tinsa l-aspett uman ta' socjet� li fiha jrid jghix u jizviluppa kull cittadin u haddiem. Id-diskors ta' Sammut kien wiehed li jista' jwassal ghal incitament ghal mibeghda fuq bazi ta' razza u mhux denju tal-forum illi fih kien qed jitwassal.

Huwa ghalhekk li nappellaw li:

a) Salvu Sammut ghandu jaghmel apologija lill-GWU stess, lill-haddiema kollha u lill-poplu Malti u jirtira l-kliem illi huwa qal f'post pubbliku fejn kien jaf li qed jigi rrapurtat mill-mezzi tax-xandir kollha;
b) Salvu Sammut ghandu jirrizenja jew jitnehha mill-kariga tieghu jekk ma jaghmilx din l-apologija;
c) Kull organizzazzjoni non-governattiva, partit politiku, u istituzzjoni pubblika ghandha tirrifjuta li jkollha x'taqsam mal-GWU sakemm jew tinhareg apologija jew jitnehha mill-kariga Salvu Sammut;

Dan fl-interess tad-dinjit� politika f'pajjizna u filwaqt li nfakkru li l-libert� ta' espressjoni ma tippermetti lil ebda individwu jabbuza minnha a skapitu ta' kwalunkwe individwu iehor, ikun ta' liema nazzjonalit�, kulur, jew twemmin ikun.

Din l-inizjattiva nbdiet fuq il-Bloggosfera Maltija.
.............................................................................................................................
EMAILS:
Ufficcju Prim Ministru: lawrence.gonzi@gov.mt
Partit Nazzjonalista: jsaliba@pn.org.mt
Partit Laburista: jason.micallef@mlp.org.mt
Alternattiva Demokratika: info@alternattiva.org.mt
Xarabank: we@maltanet.net
DUE TO UNFORESEEN TECHNICAL PROBLEMS AND MY COMPLETE IGNORANCE OF HTML, I AM UNABLE TO REPRODUCE MALTESE FONTS ON MY BLOG. YOU MAY CHOOSE TO EITHER DOWNLOAD THE DOC FROM THE LINK ABOVE OR GET THE MALTESE FONT VERSION FROM XIFER: HERE

7 commentaires:

Antoine Cassar a dit…

Jacques u Mark, prosit talli hadtu l-inizjattiva.

gybexi a dit…

tajba brother

frederick a dit…

check out www.imcmalta.org. you can also post the draft letter there for everyone to sign.

it's still in the making, but basically it forms part of the global indymedia network. there is also a video of part ofthe ANR demonstration clashes at Valletta.

Please also note that a network of No To Racism in Malta is being formed. please send e mail to spikeslaw@hotmail.com or pg_dripht@yahoo.com for more info.

cheers
Fre

nigredo a dit…

u ha taghmillu dan wara li pprova jqabbzek il-kju l-isptar?... :P

count me in this...

nigredo a dit…

*count me in on this

alex a dit…

joghgobni r-riklam tal-blogosfera fl-ahhar ta' l-istqarrija ;)

Wolverine a dit…

Great stuff. The Xmen are in.