THE ORIGINAL J'ACCUSE PAGE

SEARCH THE ARCHIVES

samedi, octobre 01, 2005

Intervall

Minhabba il-prezenza ta' Pierre Mejlak of Books&Beans fame gewwa Lussemburgu ghad ma kellix hin intella' l-hames episodju ta' Sibtijiet Flimkien. Pero kif qal tant tajjeb Pierre se nagixxi bhall-gvern Laburista tat-tmeninijiet u nohrogha meta irrid jien... ossijja ghada. Safrattant gawdu dana l-intervall. Tiftakruha dik l-istill image fuq l-iskrin meta kien ikun hemm problema tekninka?


Image hosted by Photobucket.com
Paceville - Subborgo di San Giuliano (Giorno)

Image hosted by Photobucket.com
Paceville -Subborgo di San Giuliano (Notte)


2 commentaires:

Athena a dit…

hey that's not fair, I *need* my weekly dose, I'm an addict!

Fausto Majistral a dit…

Illum fil-Kulhadd iltqajt ma' riklam tan-Nigret Night Club li fakkarni fi zminijiet ohra. Hemm cans li jkun hemm rokna waqt il-programm bl-isem ta' "Stabbiliment tal-Gimgha"?

Grazzi u prosit tal-programm.